top of page

Ik ben Lily, een empathisch, sociaal, begripvol en rationeel persoon en kan mijn grenzen aangeven en bewaken. Mensen in mijn nauwe omgeving weten dat ik heel veel grijs in mijn denken en redeneren heb. J     e kan op mij een beroep doen als  Bemiddelaar, Ouder Coördinator en Communicatie Facilitator. 

 

Bemiddeling, Ouder Coördinatie, Communicatie Faciliteren vergt een specifieke aanpak en dynamiek. Het is soms essentieel om patronen, dynamieken tussen personen naar boven te laten komen en dit even te versterken, zodat er een nieuw patroon, dynamiek geïnstalleerd kan worden en de nood hiertoe kan geduid  worden en inzicht hiertoe kan komen.

 

Als zelf ex- netwerkpleegkind zijnde, weet ik maar al te goed wat verbinding en hechting betekent in je kinder-en jeugdjaren. En hoezeer een warme, geborgen band noodzakelijk is om uit te groeien tot een stabiel persoon. Een goede hechting zorgt voor zeer veel veerkracht in het dagelijks leven en een positievere kijk naar het leven, zelfs bij tegenslag. Voor mij was werken met en tussen mensen dan ook evident. Vanuit mijn sociaal-agogische opleiding, systemisch en contextueel denkkader, geloof ik in de mogelijkheden en krachten van mensen. 

 

Als het nodig is zal ik kritisch zijn, soms zelfs wat durven confronteren, provoceren of iets in vraag durven stellen. Op deze wijze komt er denkproces ingang, krijg je introspectie en kan je dingen ruimer gaan connoteren. Dit alles met het nodige respect, maar een directe aanpak; om tot het beste resultaat te komen.

a8981e66-64ca-4f29-b01c-78ccbfd166dc.jpg
bottom of page