top of page

Oudercoördinator

Oudercoördinatie vraagt een specifieke aanpak.

Het komt voor dat bij een echtscheiding of relatiebreuk, je elkaar nog steeds als partner ziet die je misschien fouten of bepaalde feiten verwijt. Het is essentieel dat je als ouder van u kind(eren), de ouderrol en (ex-)partnerrol kunt loskoppelen.

 

Dit komt jullie kind(eren) ten goede, maar ook jullie communicatie. Jullie blijven immers altijd samen ouderen.

Hiertoe is het belangrijk dat jullie kind(eren) niet de verantwoordelijkheid krijgen om de rol van boodschapper tussen u beiden op zich te laten nemen.

Het belang van een kind  primeert altijd boven het belang van een volwassene.

Lily mag ten alle tijden stoppen met de dienstverlening, als er niet voldoende engagement wordt getoont, of als er informatie achtergehouden of misleidende informatie verstrekt wordt. 

Om de belangen van alle betrokken actoren te waarborgen, worden deze richtlijnen strikt gehandteerd. Wanneer het protocol op basis van voorgaande regels wordt beeindigt, dan blijft u de vergoeding voor de dienstverlening verschuldigd.

Wat houdt het concreet in:

De ouderlijke afspraken en/of een ouderschapsovereenkomst worden vorm gegeven.

Het is mogelijk dat collega's experten in het werkveld aangesproken worden om dit concreet vorm te geven, naargelang de complexiteit van het dossier(casus).

Alle betrokkenen( zeker ook de kinderen) worden betrokken en eventuele (voormalige) andere hulpverleners die reeds geraadpleegd werden worden in deze casus  geconsulteerd. Concreet:  Er wordt zorgvuldig en objectief mogelijk beeld gevormd. Objectiviteit en meta-communicatie en, principe meerzijdige partijgheid wettelijk en ten gronde te garanderen.

Er wordt concreet dus vanuit meta-communicatie en helikopterview gekeken, geadviseerd, gerapporteerd naar eventuele andere hulpverleners en /of advocaten indien deze de ouder(s)ondersteunen en coachen en begeleid bij het vormen van afspraken en communicatie.

bottom of page