top of page

Bemiddelaar

Soms loopt het allemaal niet zoals je zou willen, of gehoopt had.

Een echtscheiding, overlijden, plusouderschap, pleegzorg, burenruzie, .......het is allemaal niet evident.

Soms komt dit nog extra onder druk te staan door iets wat je niet in de hand hebt: een gebeurtenis, trauma, of diagnose die heel je leven op je kop zet. 

 

Lily heeft een Erkende basisopleiding en -specialisatie gevolgd en deze met onderscheiding afgerond. Echter vanwege haar werkzaamheden op Forensisch gebied heeft ze ervoor gekozen, om vooral buiten gerechterlijke bemiddelingen te leiden of bemiddelingen te coachen/ ondersteunen. Dit zodat er deontologisch en juridisch geen vermenging van bevoegdheden.kan zijn. 

 

Voor ondersteuning bij een gerechterlijke bemiddeling kan u wel bij haar terecht.         ​​

U kunt doorverwijzen naar mij of mij consulteren bij:​

 • Bemiddeling of vraag tot bemiddeling omtrent een conflict of ouderschapsovereenkomst

 • Ondersteuning:

  • Bij de notaris

  • Bij een erkend bemiddelaar

  • Bij de advocaat-bemiddelaar

  • De Familierechtbank

  • De Jeugdrechtbank

  • ....................................

Bij uithuisplaatsing

Adoptie ouder

Afstandsouder

Pleegouderschap

Opvoedingsondersteuning

bottom of page